Trang chủ » Chương trình Khuyến mại dịp quốc tế phụ nữ 8/3

Chương trình Khuyến mại dịp quốc tế phụ nữ 8/3

1. KHUYẾN MẠI QUỐC TẾ:

HÀNH TRÌNH XUẤT PHÁT TỪ SGN

RT

Loại giá

Mức giá

Hạng đặt chỗ

SGN-BKK/SIN/KUL

RT

EEE14

49

E

SGN-RGN

99

SGN-CAN/PNH/REP/VTE/LPQ

119

SGN-SHA

149

SGN-HKG

199

SGN-TPE/KHH

EEE1M

249

SGN-PUS/SEL/FUK/NGO/OSA/TYO

299

SGN-SYD/MEL

EEE2M

399

SGN-LON/FRA/MOW/PAR

499

HÀNH TRÌNH XUẤT PHÁT TỪ HAN

RT

Loại giá

Mức giá

Hạng đặt chỗ

HAN-BKK

RT

EEE14

49

E

HAN-SIN/KUL/CAN/RGN

99

HAN-PNH/REP/LPQ/VTE

119

HAN-BJS/SHA

149

HAN-HKG/TPE/KHH

199

HAN-PUS/SEL/FUK/NGO/OSA/TYO

EEE1M

299

HAN-SYD/MEL

EEE2M

399

HAN-MEL/SYD/FRA/MOW/PAR

499

Hành trình xuất phát từ BMV/DAD/DLI/HUI/NHA/PXU/TMK/VDH/UIH TRUNG CHUYỂN (TRANSIT) TẠI HAN/SGN: Bằng giá cho các hành trình khứ hồi xuất phát từ HAN/SGN

– Hiệu lực xuất vé: từ 08/03/2012 đến hết 19/03/2012.

– Hiệu lực khởi hành: từ ngày 01/04/2012 đến 31/10/2012.

– Giai đoạn không áp dụng: Xem trong biểu giá VN120301F_V1.0.

2. KHUYẾN MẠI NỘI ĐỊA:

HÀNH TRÌNH

OW

Loại giá

Mức giá

Hạng đặt chỗ

SGN-HAN (và ngược lại)

OW

PPX

1.199.000

P

SGN/HAN – DAD/HUI (và ngược lại)

777,000

– Hiệu lực xuất vé: từ 08/03/2012 đến hết 19/03/2012.

– Hiệu lực khởi hành:

+ Giai đoạn 1: 01/04/2012 – 31/05/2012 (hoàn thành chậm nhất ngày vào 31/05/2012)

+ Giai đoạn 2: 05/09/2012 – 31/10/2012 (hoàn thành chậm nhất ngày vào 31/10/2012)

01. Đối tượng áp dụng (Eligibility)

Biểu giá này áp dụng cho đối tượng khách lẻ tại thị trường Việt Nam.

02. Giới hạn chuyến bay (Flight application)

Chỉ được phép áp dụng trên chuyến bay do VN khai thác.

Ghi chú (1): Hành trình SGN-CDG-SGN được phép áp dụng trên VNVAF.

03. Đặt chỗ, xuất vé (Reservation and Ticketing)

– Chỗ phải được xác nhận cho cả hành trình trước khi xuất vé.

Vé phải được xuất trong vòng 24h ngay sau khi chỗ được xác nhận.

Chia sẻ với bạn bè.