Vé máy bay khuyến mãi VN Airlines đi Nhật

Khuyến mại Việt Nam – Nhật Bản 
Từ Đến Giá khứ hồi Xuất vé Ngày bay Loại giá vé
Hà Nội Tokyo 615 USD 25/01/12-31/03/12 25/01/12-31/03/12 Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Osaka 715 USD 25/01/12-31/03/12 25/01/12-31/03/12 Tiết kiệm Linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Fukoka 715 USD 25/01/12-31/03/12 25/01/12-31/03/12 Tiết kiệm Linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Nagoya 715 USD 25/01/12-31/03/12 25/01/12-31/03/12 Tiết kiệm Linh hoạt Mua vé!
Tp.Hồ Chí Minh Tokyo 495 USD 25/01/12-31/03/12 25/01/12-31/03/12 Tiết kiệm Mua vé!
Tp.Hồ Chí Minh Osaka 545 USD 25/01/12-31/03/12 25/01/12-31/03/12 Tiết kiệm Mua vé!
Tp.Hồ Chí Minh Fukoka 545 USD 25/01/12-31/03/12 25/01/12-31/03/12 Tiết kiệm Mua vé!
Tp.Hồ Chí Minh Nagoya 545 USD 25/01/12-31/03/12 25/01/12-31/03/12 Tiết kiệm Mua vé!
  • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
  • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.